Laser Scanning

Voor het inmeten van allerlei locaties maakt AXIS gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van Laser scanning. Per seconde worden zo’n 240.000 punten gescand en ingemeten, welke vervolgens samengevoegd worden tot één bestand.

De output van een scan is een point cloud; vele duizenden punten welke tezamen de geometrie van de locatie zo nauwkeurig mogelijk benaderen. Daarnaast wordt van ieder meetpunt ook de kleur gemeten, waardoor het resultaat ook visueel exact overeenkomt met de werkelijkheid.

In een point cloud kunnen eenvoudig metingen uitgevoerd worden, waar voorheen een locatiebezoek voor nodig was.

Daarnaast kan deze point cloud ook gebruikt worden als onderligger in vrijwel alle CAD software. Hiermee kan ieder object nauwkeurig op de juiste positie worden ingetekend, en kan er eenvoudig een plattegrond of 3d model van de locatie worden gemaakt.

Een 3d model van uw locatie kan ook als ontwerp/presentatie tool gebruikt worden. Het model van uw locatie kan samen worden gevoegd met uw ontwerp; met als output een realistische representatie van uw project!

3D Measurement

Met behulp van nauwkeurige meetapparatuur is AXIS in staat om alle soorten locaties 3D in te meten. Van evenemententerreinen tot aan grote bouwplaatsen. Een 3D model van locaties vormt de output, waarmee vervolgens tekeningen gemaakt kunnen worden, exacte punten uitgezet worden of virtueel een plan gemaakt kan worden.

Laser SCANNING

Door gebruik te maken van de nieuwste technieken kunnen gebouwen, stadions of wat voor objecten dan ook ingemeten worden door AXIS. Met een hoge nauwkeurigheid worden objecten gescand en digitaal in kaart gebracht. Deze kunnen voor diverse doeleinden ingezet worden, zoals VR toepassingen, uittekenen van plattegronden, het inrichten van gebouwen of als basis van een CAD tekening.

Drawings & Visuals

Het omzetten van de output uit diverse apparaten naar tekeningen wordt uitgevoerd door AXIS. De punten van het 3D inmeten van locaties worden omgezet naar een totaal tekening/plattegrond van een terrein. De point clouds van gebouwen worden uitgewerkt tot realistische 3D modellen die voor diverse doeleinden gebruikt worden.

on-site support

Aan de hand van onze inmeetgegevens en tekeningen kunnen bouwplaatsen en evenementenlocaties tot op de milimeter nauwkeurig uitgezet worden! AXIS ondersteunt haar klanten door dit op locatie mee uit te voeren.