Drawings & Visuals

Doordat AXIS in staat is om gebouwen, locaties en objecten in te meten én jarenlange ervaring heeft met het opmaken van tekeningen, kunnen beide facetten goed gecombineerd worden. Vanuit de data opgedaan tijdens het inmeten worden de desgewenste tekeningen opgemaakt. Het inmeten gebeurd altijd op dezelfde wijze (afhankelijk van het object worden andere apparaten ingezet), echter wordt voor de output een onderscheid gemaakt tussen tekeningen benodigd voor technische doeleinden óf tekeningen benodigd voor visuele doeleinden.

Tekeningen/3D modellen voor technische doeleinden
* Plattegronden/(land)kaarten
*  GPS coördinaten

Tekeningen/3D modellen voor visuele doeleinden:
* Virtual Reality/Augmented Reality
* Games/Films
* HD visuals

 

3D Measurement

Met behulp van nauwkeurige meetapparatuur is AXIS in staat om alle soorten locaties 3D in te meten. Van evenemententerreinen tot aan grote bouwplaatsen. Een 3D model van locaties vormt de output, waarmee vervolgens tekeningen gemaakt kunnen worden, exacte punten uitgezet worden of virtueel een plan gemaakt kan worden.

Laser SCANNING

Door gebruik te maken van de nieuwste technieken kunnen gebouwen, stadions of wat voor objecten dan ook ingemeten worden door AXIS. Met een hoge nauwkeurigheid worden objecten gescand en digitaal in kaart gebracht. Deze kunnen voor diverse doeleinden ingezet worden, zoals VR toepassingen, uittekenen van plattegronden, het inrichten van gebouwen of als basis van een CAD tekening.

Drawings & Visuals

Het omzetten van de output uit diverse apparaten naar tekeningen wordt uitgevoerd door AXIS. De punten van het 3D inmeten van locaties worden omgezet naar een totaal tekening/plattegrond van een terrein. De point clouds van gebouwen worden uitgewerkt tot realistische 3D modellen die voor diverse doeleinden gebruikt worden.

on-site support

Aan de hand van onze inmeetgegevens en tekeningen kunnen bouwplaatsen en evenementenlocaties tot op de milimeter nauwkeurig uitgezet worden! AXIS ondersteunt haar klanten door dit op locatie mee uit te voeren.